AB help

Om hulp op afstand te kunnen geven gebruiken wij een programma die dat mogelijk maakt. Klik op de link hulp en volg de volgende stappen

HULP

Firefox:

Klik op HULP

Hulp op afstand

 

 

 

 

 

Kies voor opslaan

Remote hulp